Przejdź do treści

Bezpieczeństwo IT

Wykorzystanie systemów IT na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej biznesu jest zjawiskiem na tyle powszechnym, że skuteczna ochrona zasobów informacyjnych firmy staje się koniecznością.Odpowiednio prosperująca polityka IT firmy wpływa na jej wydajność i efektywność, a poczucie pełnego bezpieczeństwa jest niezwykle ważnym elementem w dążeniu do osiągnięcia wytyczonych celów biznesowych.   

Co możesz osiągnąć?

Na bazie przeprowadzonego audytu bezpieczeństw procesów biznesowych dostarczam komplet rekomendacji uwzględniających optymalizację i bezpieczeństwo danego procesu biznesowego. Na potrzeby klienta tworzę oraz wdrażam polityki bezpieczeństwa oraz procedury wspierające bezpieczeństwo firmy w oparciu o normę ISO 27001.

Oceniam funkcjonujące w organizacji zasady zarządzania uprawnieniami, podziału obowiązków i kontroli aplikacji celem poprawy procesów zarządzania bezpieczeństwem. Na tej podstawie opracowuję i wdrażam procedury w zakresie bezpieczeństwa i prywatności.

Zapewniam testy i audyty bezpieczeństwa dla usług opartych o różne rodzaje infrastruktury: on-premise, cloud, wirtualizację, kontenery. Projektuję rozwiązania wysokiej dostępności (HA) jak również plany ciągłości działania (BCP) na wypadek katastrofy.