Przejdź do treści

Audyt IT

 

Audyt informatyczny realizuję  w zakresie potrzeb dostosowanych do  klienta. Głównymi celami audytu IT jest poświadczenie zgodności z procedurami wewnętrznymi jak, a w przypadku ich braku identyfikacja obszarów wymagających działań naprawczych i zdefiniowanie związanych z nimi rekomendacji.
Wykonuję badania funkcjonujących w organizacji mechanizmów kontrolnych, audyty stanu wdrożenia systemów informatycznych, analizy procesu tworzenia aplikacji,  audyty informatyczne koncentrujące się na specjalistycznych obszarach IT.

 

Co możesz osiągnąć?

Rzetelną i obiektywną ocenę działalności IT.

 Ukierunkowaną analizę którą można wykorzystać do wypracowania rozwiązań które pozwolą na poprawę efektywności  procesów. 

Audyt oprogramowania i aplikacji koncentruje się na niezawodności, bezpieczeństwie i dostępności systemu, ale może być również ograniczony do konkretnego aspektu systemu, takiego jak integralność danych, przechowywanie i odzyskiwanie lub jego wartość operacyjna. Z operacyjnego punktu widzenia zakres audytu może obejmować ocenę procesu utrzymania, kontroli zmian lub odzyskiwania danych po awarii.