Przejdź do treści

Bezpieczeństwo IT

Potencjał zagrożeń w świecie informatycznym ciągle rośnie i podlega dynamicznym zmianom. Powszechne dzisiaj możliwości łączności między ludźmi, urządzeniami i firmami stwarzają zupełnie nowe niebezpieczeństwa. Każdego dnia hakerzy pracują nad nowymi technikami dostępu do niejawnych danych, stanowiących istotne aktywo każdej organizacji.

Co możesz osiągnąć?

Pomagamy doskonalić wszystkie aspekty ochrony informacji. Przygotowujemy plany ciągłości działania i procedury odzyskiwania danych w celu stworzenia skutecznych polityk bezpieczeństwa z uwzględnieniem technologii, ludzi i procesów organizacji.

Oceniam funkcjonujące w organizacji zasady zarządzania uprawnieniami, podziału obowiązków i kontroli aplikacji celem poprawy procesów zarządzania bezpieczeństwem. Na tej podstawie opracowujemy i wdrażamy procedury w zakresie bezpieczeństwa i prywatności.

Prowadzimy badania rynku rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa, które pozwalają organizacji szybko reagować, identyfikować potencjalne wycieki danych , umożliwiają przywrócenie stanu z przed awarii i pozwalają na skuteczne wnioskowanie z incydentów .