Przejdź do treści

Efektywność IT

Nasz zespół skutecznie realizuje benchmarking kosztów usług IT, który pozwala naszym klientom podejmować rzetelne i oparte na faktach decyzje w zakresie działań optymalizacyjnych. Dzięki benchmarkom nasi klienci mogą porównywać usługi i procesy IT świadczone przy założonych warunkach SLA z uwzględnieniem określonych zasobów ludzkich uzyskując dokładne informacje jak koszty usług IT świadczonych w ramach organizacji mają się do analogicznych usług dostępnych na rynku. Stosowanie dobrych praktyk ładu korporacyjnego IT pozwala naszym klientom obniżać koszty IT, racjonalizować warunki SLA i optymalizować koszt dostawy usług.
Pamiętając, że spełnienie warunków SLA nie koniecznie oznacza zadowolenie klienta prowadzimy badania satysfakcji klientów w celu optymalizacji funkcji usług wsparcia i dostarczania usług.

Co możesz osiągnąć?

Benchmarking pozwala na porównanie kosztów usług IT z kosztami analogicznych usług dostępnych na rynku celem zbadania konkurencyjności usług IT względem oferty rynkowej i wskazać obszary, w których w szczególności kontrola kosztów powinna dać największy efekt optymalizacyjny.

Jesteśmy w stanie dostarczyć rzetelne badanie benchmarkingowe w ciągu kilku tygodni od zlecenia z uwzględnieniem modelu odzwierciedlającego oczekiwane przez klienta warunki SLA i warunki kontraktowe.

Zapewniamy sprawdzoną metodę pomiaru satysfakcji klienta i zestaw działań mających na celu jej zwiększanie.