Przejdź do treści

Analiza danych

Dobre dane gwarantują dobre wynik analizy. Niby to prawda powszechnie znana, ale z realizacją jej w praktyce bywa róznie. Przewagę nad Twoją konkurencją  zapewni Ci umiejętne wykorzystanie danych gromadzonych w systemach informatycnzych. Szybki dostęp do rzetelnych i najbardziej aktualnych informacji  daje możliwość kontrolowania i weryfikowania realizacji celów organizacji.

Moje doświadczenie z pracą z danymi w systemach informatycznych zapewni  Twoje przedsiębiorstwo w firmę inteligentną, w której decyzje podejmowane są na podstawie najbardziej aktualnych danych analitycznych w maksymalnie krótkim czasie. Pogłębiona wiedza pomoże Ci stworzyć lepszą strategię biznesową, która zapewni Ci sukces na rynku:

 W ramach świadczonych usług oferuję:

  • analizę zgromadzonych danych  w systemach informatycznych,
  • budowę modeli analitycznych ,
  • opracowanie i implementację kompletnych systemów analitycznych – od zbierania i gromadzenia danych, przez zaprojektowanie szablonów analiz po automatyczne generowanie raportów,
  • integrację istniejących systemów gromadzenia danych i budowę, systemów business intelligence wspierających podejmowanie decyzji,
  • przygotowanie specjalnych interfejsów dla systemów analitycznych,
  • doradztwo w zakresie gromadzenia i analizy danych,

Co możesz osiągnąć?

Profesjonalna analiza wymagań funkcjonalnych do rozwiązań IT dopasowanych do indywidualnych potrzeb Klientów.

Zwiększenie efektywności realizowanych procesów biznesowych w całej organizacji oraz efektywne wsparcie transformacji przedsiębiorstwa.

Obniżenie potencjalnego ryzyka podjęcia błędnych decyzji inwestycyjnych na etapie wyboru rozwiązania IT.