Przejdź do treści

Zarządzanie projektami

Osiągnięcie i długofalowe utrzymanie znaczącej pozycji na rynku jest praktycznie niemożliwe bez odpowiedniego wsparcia przez technologie informatyczne. Obszar gdzie biznes styka się z informatyką staje się najbardziej newraligicznym i najtrudniejszym do zarządzania. Właśnie poprzez niewłaściwe zrozumienie „biznesu” i jego potrzeb, tak wiele projektów informatycznych kończy się niepowodzeniem.

W ramach świadczonych usług oferuję:

  • wsparcie podczas definicji wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych,
  • wsparcie podczas analizy procesów biznesowych,
  • wparcie w ramach negocjacji  kontraktu z dostawca systemy informatycznego,
  • zarządzenie projektem,
  • zarządzanie  budżetem projektu, 
  • wsparcie w ramach testów odbiorczych,
  • reprezentowanie zamawiającego podczas komitetów sterujących,

Co możesz osiągnąć?

Profesjonalna zarządzanie projektem wdrożenia systemu informatycznego w Twojej organizacji.

Zwiększenie efektywności realizowanych procesów biznesowych w całej organizacji oraz efektywne wsparcie transformacji przedsiębiorstwa.

Obniżenie potencjalnego ryzyka podjęcia błędnych decyzji inwestycyjnych na etapie wyboru rozwiązania IT.